top of page

Niksen of Niksen?

In onze drukke en hectische wereld is het belangrijk om tijd vrij te maken voor rust en ontspanning. Het kan echter verleidelijk zijn om deze tijd te vullen met passieve activiteiten zoals tv kijken, scrollen op sociale media of gewoon rondhangen zonder doel. Hoewel deze activiteiten misschien ontspannend lijken, is er een belangrijk verschil tussen rust nemen en vervelen.


Rust nemen is een bewuste keuze om tijd vrij te maken voor jezelf en je welzijn. Het gaat om het nemen van een pauze van dagelijkse verplichtingen en stressvolle situaties, en het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor ontspanning en genezing. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je gaat wandelen in de natuur, mediteren, een boek lezen of yoga doen.


Wanneer je rust neemt, geef je aandacht aan jezelf en geef je je hersenen de kans om te herstellen van de constante stimulatie en inspanning van het dagelijks leven. Dit kan helpen om stress en angst te verminderen, je immuunsysteem te versterken en je algemene welzijn te verbeteren.


Aan de andere kant kan verveling een negatief effect hebben op je geestelijke gezondheid. Hoewel vervelen soms kan leiden tot creativiteit en innovatie, kan het ook leiden tot gevoelens van nutteloosheid en ontevredenheid. Vervelen kan leiden tot een gebrek aan motivatie en focus, waardoor het moeilijker wordt om productief te zijn en doelen te bereiken. Bovendien, wanneer je je verveelt, worden je hersenen niet gestimuleerd op een positieve manier. In plaats van nieuwe informatie te verwerken en te leren, kan verveling leiden tot een gebrek aan mentale stimulatie en uitdaging. Dit kan leiden tot een gevoel van geestelijke stagnatie en een verminderd vermogen om nieuwe dingen te leren en te onthouden.


Ontspanning en rust is iets anders dan niksen en vervelen

De hippocampus is een belangrijk deel van ons brein dat betrokken is bij verschillende cognitieve functies, zoals leren, geheugen en emotieregulatie. Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van stress en spanning op de hippocampus, maar er is ook steeds meer aandacht voor het effect van rust en ontspanning op dit hersengebied.


Uit verschillende studies is gebleken dat rust en ontspanning een positief effect hebben op de hippocampus. Zo toonde een onderzoek uit 2011 aan dat het beoefenen van mindfulness-meditatie, een vorm van ontspanning, leidde tot veranderingen in de structuur van de hippocampus. Na acht weken meditatie was er sprake van een toename van de grijze stof in de hippocampus, wat kan wijzen op een toename van neurale verbindingen en mogelijk een verbetering van het leervermogen en geheugen.


Een ander onderzoek uit 2013 toonde aan dat het nemen van een pauze en het doen van licht-intensieve activiteiten, zoals wandelen in de natuur, een positief effect had op het geheugen en de prestaties van deelnemers aan een cognitieve taak. Deze bevindingen suggereren dat rust en ontspanning niet alleen een direct effect hebben op de hippocampus, maar ook indirect bijdragen aan het verbeteren van cognitieve functies.


Een mogelijke verklaring voor het positieve effect van rust en ontspanning op de hippocampus is de vermindering van stresshormonen in ons lichaam. Stresshormonen, zoals cortisol, kunnen namelijk schadelijk zijn voor de hippocampus en bijdragen aan een verminderd leervermogen en geheugen. Door het nemen van rust en ontspanning kan het stressniveau in ons lichaam dalen en kan de hippocampus zich herstellen en regenereren.


Hoewel rust en ontspanning een positief effect hebben op de hippocampus, kan verveling juist een negatief effect hebben op dit deel van het brein. Dit komt doordat verveling leidt tot een gebrek aan mentale stimulatie en uitdaging, wat kan bijdragen aan een vermindering van het leervermogen en geheugen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat een gebrek aan mentale stimulatie en uitdaging kan leiden tot een afname van de grijze stof in de hippocampus. Dit is het deel van het brein dat verantwoordelijk is voor het verwerken en opslaan van informatie. Wanneer we ons vervelen en geen mentale uitdaging hebben, kan dit leiden tot een afname van de activiteit in de hippocampus en daarmee tot een verminderd leervermogen en geheugen.

Een onderzoek uit 2014 toonde bijvoorbeeld aan dat jonge volwassenen die zich verveelden, een verminderde activiteit hadden in de hippocampus in vergelijking met deelnemers die betrokken waren bij een cognitief uitdagende taak. Dit suggereert dat mentale stimulatie en uitdaging belangrijk zijn voor het behouden van een gezonde hippocampus.

Bovendien kan verveling bijdragen aan een verminderde emotionele regulatie, wat ook geassocieerd is met de hippocampus. Een studie uit 2016 toonde aan dat mensen die zich vaak verveelden, een verminderde capaciteit hadden om emoties te reguleren. Dit kan wijzen op een vermindering van de grijze stof in de hippocampus, wat kan bijdragen aan een verminderd vermogen om emoties te reguleren.


Kortom, verveling kan een negatief effect hebben op de hippocampus en bijdragen aan een verminderd leervermogen, geheugen en emotionele regulatie. Daarentegen is er steeds meer bewijs dat rust en ontspanning een positief effect hebben op de hippocampus en bijdragen aan het verbeteren van cognitieve functies, zoals leren en geheugen. Het is dan ook belangrijk om regelmatig tijd vrij te maken voor ontspanning en activiteiten die ons helpen te herstellen van de constante druk en stress van het dagelijks leven waarbij we ons brein actief blijven stimuleren door ons bezig te houden met uitdagende en interessante activiteiten, zowel op werkgebied als in onze vrije tijd. Door te kiezen voor activiteiten die je welzijn bevorderen, kun je jezelf helpen om stress te verminderen, je hersenen te stimuleren en je algemene welzijn te verbeteren.

10 views0 comments

Comments


bottom of page